G.T.I.P. (Gümrük Tarifesi) Belirlenmesi

Ürün vergilendirme hesaplanması ve maliyet

Eksik evrak tespiti ve temin edilmesi

Gümrüklü ve Gümrüksüz Depo

Gümrük mevzuat ile ilgili Hukuk Danışmanlığı

Sanayi Bakanlığı TSE ve CE Uygunluk Belgelendirme

Dış Tic. Müsteşarlığı –DTS- Uygunluk Belgelendirme

Bankacılık İşlemleri

Sigorta İşlemleri

Pil, Batarya ve Akü İthalatı

Oyuncak İthalatları ve Denetimi Hakkında

İthalat İşlemleri İçin Yardım

Bujiteri ve saat deneyi İşlemleri İçin Yardım

Zati eşya ve muafiyet işlemleri

Tareks-Risk Esaslı Kontrol Sistemi